Nude

Dated: 
1915
Material : 
Pencil on paper
Dimensions: 
24.5 cm x 36.0 cm
Inventory number: 
298/MIN.g-1
Museum:
Museum of Deinze and the Leie Region

Deze tekening stelt waarschijnlijk een naakte jongeling voor. Aangezien er geen geslachtskenmerken zijn weergegeven, is het onduidelijk of het om de voorstelling van een jongen of meisje gaat. De tekening is niet helemaal in detail afgewerkt en lijkt eerder een schetsmatige voorstelling van een figuur te zijn. De persoon wordt frontaal weergegeven en is afgebeeld van het hoofd tot de bovenkant van de knieën. In tegenstelling tot het lichaam is het hoofd niet frontaal afgebeeld, maar in profiel naar links gedraaid en afgewend. De weergave van de gezichtskenmerken is gereduceerd tot enkele basislijnen die de mond en de ogen aangeven. Ook de voorstelling van het lichaam is tot enkele lijnen beperkt. De rechterarm van de jongeling is omhoog geheven en raakt via een hoekbeweging het haar, de linkerarm verdwijnt achter het lichaam van de jongeling.