George Minne, een inleiding

"...tere beeldjes, monumentaal groot, gesloten, overvloeiend van rijpe emotie, van innig lijden, van rustige beschouwing - vast in hun vormvereenvoudiging en vol van rijke vlakverdeling. De natuur wordt er als 't ware in vereenvoudigd en het menselijk lichaam schijnt gerekt en in linkse gebaren opgesteld. Maar wat een buitengewoon ritme van vlakken en lijnen - ook in de gewrongen stellingen van het lichaam, wat voert dit de expressie tot een hoge kracht op. Want Minne zoekt geenszins de ‘mooie' lijn, het balancerend evenwicht, de klassieke schoonheid en de gemakkelijke bewondering. Er ligt een wonderbare, moeilijk te verklaren macht in de beelden van Minne - in die geknielden, die links en rechts stijf buigenden ..." Met die woorden typeert Karel van de Woestijne in 1920 het werk van George Minne (1866-1941), ongetwijfeld een van de bekendste symbolistische beeldhouwers in Europa. Zijn moderne spiritualiteit, gestoeld op de middeleeuwse mystiek van Jan van Ruusbroec (1293/94-1381), past goed bij het streven van de toenmalige avant-garde naar een kunst die het zintuiglijke overschrijdt en uitdrukking geeft aan wat de ziel beroert. Vele bewonderaars in die tijd zien in de verstilde kunst van Minne dan ook een heropleving van de gotiek. Lees verder op deze pagina.

De kleine geknielde - 1896

De kleine geknielde

Museum van Deinze en de Leiestreek
Gedenkteken voor Georges Rodenbach - 1899

Gedenkteken voor Georges Rodenbach

Kunstwerken in de publieke ruimte
Monument voor Koningin Astrid

Monument voor Koningin Astrid

Kunstwerken in de publieke ruimte
De fontein der geknielden - 1898

De fontein der geknielden

Museum voor Schone Kunsten Gent
George Minne, De geknielde van de fontein, Museum voor Schone Kunsten Gent

Geknielden

Het motief van het knielen komt in het oeuvre van Minne voor het eerst voor in de beeldengroep Geknielde man en vrouw uit 1889. Opmerkelijk is de kwetsbaarheid en gelatenheid van de figuren, een houding die we ook...
Schetsboek ca. 1894-1896

Schetsboek ca. 1894-1896

De tekeningen in dit schetsboek hebben betrekking op beelden als De verloren zoon, De kleine geknielde, enkele religieus geïnspireerde schetsen van een neergevallen Christus en een Christus aan het kruis, en de...