George Minne, een inleiding

"...tere beeldjes, monumentaal groot, gesloten, overvloeiend van rijpe emotie, van innig lijden, van rustige beschouwing - vast in hun vormvereenvoudiging en vol van rijke vlakverdeling. De natuur wordt er als 't ware in vereenvoudigd en het menselijk lichaam schijnt gerekt en in linkse gebaren opgesteld. Maar wat een buitengewoon ritme van vlakken en lijnen - ook in de gewrongen stellingen van het lichaam, wat voert dit de expressie tot een hoge kracht op. Want Minne zoekt geenszins de ‘mooie' lijn, het balancerend evenwicht, de klassieke schoonheid en de gemakkelijke bewondering. Er ligt een wonderbare, moeilijk te verklaren macht in de beelden van Minne - in die geknielden, die links en rechts stijf buigenden ..." Met die woorden typeert Karel van de Woestijne in 1920 het werk van George Minne (1866-1941), ongetwijfeld een van de bekendste symbolistische beeldhouwers in Europa. Zijn moderne spiritualiteit, gestoeld op de middeleeuwse mystiek van Jan van Ruusbroec (1293/94-1381), past goed bij het streven van de toenmalige avant-garde naar een kunst die het zintuiglijke overschrijdt en uitdrukking geeft aan wat de ziel beroert. Vele bewonderaars in die tijd zien in de verstilde kunst van Minne dan ook een heropleving van de gotiek. Lees verder op deze pagina.

De kleine geknielde - 1896

De kleine geknielde

Museum van Deinze en de Leiestreek
Gedenkteken voor Georges Rodenbach - 1899

Gedenkteken voor Georges Rodenbach

Kunstwerken in de publieke ruimte
Monument voor Koningin Astrid

Monument voor Koningin Astrid

Kunstwerken in de publieke ruimte
De fontein der geknielden - 1898

De fontein der geknielden

Museum voor Schone Kunsten Gent
George Minne, De drie heilige vrouwen bij het graf, Groeningemuseum Brugge

Religie

Christelijke thema's komen voor de Eerste Wereldoorlog in het werk van Minne nauwelijks aan bod. In die periode kiest de kunstenaar voor universele thema's, waarbij hij vooral een diepmenselijke emotie en expressie in...
Schetsboek ca. 1898

Schetsboek ca. 1898

De tekeningen in dit schetsboek zijn vaak vrij realistische studies van naakte jongelingen, getekend naar levend model. Andere veeleer schetsmatige studies houden duidelijk verband met De fontein der geknielden. Hier...