Collectievorming

Een van de kerntaken van musea is niet alleen het behouden en beheren van de collecties, maar ook het verzamelen ervan. Dat dit geen sinecure is, laat zich raden. De beschikbare middelen zijn vaak ontoereikend om op de kunstmarkt te kunnen meespelen. Niettemin bouwden het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Museum voor Schone Kunsten Gent en het Groeningemuseum Brugge een stevige collectie rond George Minne op. Hetzelfde geldt voor de partner Museum van Deinze en de Leiestreek.

Wakkere conservatoren slaagden erin, met hulp van gulle schenkers, vriendenverenigingen en de stedelijke en Vlaamse overheden, hun collecties uit te bouwen. Per museum kunt u lezen hoe dat gebeurde.