Archief George Minne

De brieven die Minne vanaf de periode kort voor de Eerste Wereldoorlog ontving van familie, bevriende kunstenaars, verzamelaars, politici en kunstcritici geven een beeld van de leefwereld van de kunstenaar. De aanvangsdatum van dit pakket valt samen met zijn komst naar Sint-Martens-Latem. Dit kernarchief bleef na zijn overlijden in 1941 in handen van de familie. Door toedoen van zijn dochter Marie Gevaert-Minne kon het Archief voor Hedendaagse Kunst in België er een fotokopie van aanmaken. Op die manier staat een belangrijk stuk archief van George Minne ter beschikking voor onderzoek.

Michel Vermote