George Minne documenten

Tenslotte kunnen we bij de presentatie van de Minne-archivalia ook een aantal belangwekkende documentaire collecties aanduiden
die het resultaat zijn van verzamelactiviteit. Zij hebben de facto een brede inhoudelijke actieradius. De collectie Frédéric de Smet van de Universiteitsbibliotheek Gent is een goed voorbeeld van een dergelijk verzamelbestand en blijkt waardevolle stukken met betrekking tot George Minne te bevatten.

Michel Vermote