Schetsboek ca. 1898

De tekeningen in dit schetsboek zijn vaak vrij realistische studies van naakte jongelingen, getekend naar levend model. Andere veeleer schetsmatige studies houden duidelijk verband met De fontein der geknielden. Hier staan de jongelingen echter wijdbeens in een cirkel bovenop een sokkel. Zowel de geknielde jongelingen als het waterbekken hebben pas geleidelijk een definitieve vorm gekregen. In één tekening herkennen we de Geknielde man en vrouw.