Deze gearchiveerde website ‘George Minne’ wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over George Minne verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

Schetsboek ca. 1900-1910

Dit schetsboek bevat voornamelijk de ontwerpen voor de grafmonumenten die Minne concipieerde voor de familie Osthaus. Vanuit zijn Gedenkteken voor Georges Rodenbach komt Minne geleidelijk tot geheel nieuwe concepten voor grafmonumenten zoals Onsterfelijkheid en het Grafmonument voor Laura Osthaus. Daarnaast zien we zowel christelijke thema's, als het motief van de naakte jongeling terugkeren. Naast vrij uitgewerkte, realistische studies van mannelijke figuren, treffen we hier, zoals ook in de andere schetsboeken, losse schetsen aan waarin Minne met een enkele lijn houding en gebaar van een figuur neerzet.