Deze gearchiveerde website ‘George Minne’ wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over George Minne verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

Archivalia

Bij de presentatie van wat er aan archiefmateriaal van en over George Minne in diverse publieke en private collecties bewaard wordt, hanteren we volgende indeling:

  • Het archief dat door de kunstenaar werd bijgehouden.
  • Een aantal aanverwante archiefbestanden.
  • Enkele relevante documentaire collecties.

Van de drie categorieën worden in Archiefbank Vlaanderen per bewaarplaats beschrijvingen op bestandniveau opgemaakt. Dit als aanzet tot een zo volledig mogelijke virtuele reconstructie van de papieren nalatenschap van de kunstenaar. Het overzicht kan stelselmatig, naar mate documenten in het publieke domein opduiken, worden verfijnd en aangevuld.

George Minne lijkt geen veelschrijver maar de goede zorgen die hij vanaf 1910 besteedde aan zijn briefwisseling en het feit dat zijn papieren nalatenschap na zijn overlijden in handen bleef van de familie, zorgden voor de overlevering in goede omstandigheden van een belangrijk stuk eigen archief. Dit is een eerder uitzonderlijk gegeven voor kunstenaarsarchieven die vaak onderwerp zijn van verzamelactiviteit en bovendien onder commerciële druk staan.

De vroege jaren ontbreken in dit eerste pakket. Maar voor de Brusselse periode -waarin hij regelmatig verhuisde- zijn er belangrijke aanvullende archiefbestanden. Naast de papieren van Octave Maus zijn er onder meer de archieven van Maurice Maeterlinck en kunstverzamelaar Jacob de Graaff.

De collecties die worden bijgehouden door verschillende bewaarplaatsen vormen een belangrijke documentaire aanvulling bij deze archiefbestanden.