Deze gearchiveerde website ‘George Minne’ wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over George Minne verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

Museum van Deinze en de Leiestreek

De bibliotheek van het Museum van Deinze en de Leiestreek is de meest uitvoerige en gespecialiseerde in Vlaanderen omtrent kunst uit Deinze en de Leiestreek. Ze bestaat voor een groot deel uit monografieën en kunstuitgaven, maar ook publicaties betreffende de geschiedenis van de regio of in verband met de volkskundige afdeling maken er deel van uit. De indeling van de bibliotheek steunt op twee grote pijlers: monografieën alfabetisch geklasseerd op naam van kunstenaars en kunsthistorische naslagwerken geklasseerd volgens het SISO-systeem. Daarnaast beschikt de bibliotheek ook over diverse kunsthistorische en geschiedkundige tijdschriften.

Van de collectie plastische kunsten wordt er een documentatiecentrum bijgehouden dat enerzijds bestaat uit mappen met diverse gegevens betreffende de kunstenaars zelf en anderzijds fotomateriaal van hun werken.
Tenslotte bewaart het museum een uitgebreid archief dat voornamelijk de historiek van de stad Deinze en omgeving omvat en bestaat uit allerhande materiaal zoals boeken en tijdschriften, briefwisseling, iconografisch materiaal, officiële documenten, een verzameling antiquarische boeken, de jaarlijkse eigen uitgaven van de Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek, enzovoort.

Praktisch:

De museumbibliotheek is tijdens de kantooruren en na afspraak toegankelijk van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u30. De bibliotheek is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De publicaties zijn enkel ter plaatse raadpleegbaar en kunnen ook gekopieerd worden.
Waar: L. Matthyslaan 3-5, 9800 Deinze
Verantwoordelijken: Wim Lammertijn en An Meirhaeghe
Contact: museum@deinze.be
Telefoon: 0032 (0) 9 381 96 70